درخواست تجدید نظر دارم

پس از رد نهایی درخواست پناهندگی توسط OFPRA و CNDA، هنوز تحت شرایط خاصی امکان درخواست جدید پناهندگی وجود دارد. به این می گویند درخواست تجدید نظر“.

برای اینکه OFPRA با بررسی مجدد درخواست پناهندگی شما موافقت کند، باید یک یا چند واقعیت جدید ارائه دهید.

احتیاط: مراقب باشید که چه چیزی جدید محسوب می شود. اگر با پرونده ای که با ضوابط توضیح داده شده در زیر مطابقت ندارد درخواست تجدید نظر بدهید، درخواست شما بدون مصاحبه رد می شود.

یک واقعیت جدید چیست؟

این رویدادی است که دوباره نشان می دهد که ممکن است از آزار و اذیت یا تهدیدهای جدی بترسید.

اگر پس از رد نهایی درخواست پناهندگی قبلی شما رخ داده باشد، این واقعیت جدید است. بنابراین اگر این اتفاق افتاده باشد، این واقعیت جدید است:

پس از تاریخ تصمیم دادگاه ملی پناهندگی

پس از تاریخ تصمیم OFPRA (اگر به CNDA شکایت نکرده باشید).

>>اگر رویداد قبل از تصمیم رد اتفاق افتاده باشد، اگر نشان دهید که در تاریخ رد از رویداد بی اطلاع بوده اید، این واقعیت جدید است.

>> در اینجا چند نمونه از رویدادهایی است که اگر قبلاً قبل از OFPRA یا CNDA ذکر نشده اند، جدید تلقی می شوند:

اعلامیه تحت تعقیب یا احضار پلیس از مقامات کشور مبدا. دستگیری یا انتقام گیری یکی از نزدیکان (این رویداد همچنان باید با وضعیت شما مرتبط باشد) محکومیت دادگاه در مورد شما.

تغییر وضعیت سیاسی و/یا امنیتی در کشور در صورتی که بر وضعیت شخصی شما تأثیر بگذارد.

به رسمیت شناختن حمایت از یکی از نزدیکان شما که ترس از آزار و شکنجه با وضعیت شما مرتبط است.

!! مدارک جدید واقعیت جدید نیست.

لطفاً توجه داشته باشید که یک واقعیت جدید مدرک جدیدی نیست. اگر عنصری را گزارش کنید که فقط اظهارات شفاهی یا کتبی شما را در مورد درخواست قبلی تأیید می کند، درخواست تجدید نظر پذیرفته نمی شود.

مثال: گواهی وابستگی به یک حزب سیاسی تنها در صورتی مدرک جدید است که قبلا عضویت خود را در این حزب سیاسی ذکر کرده باشید. به همین ترتیب، یک مقاله روزنامه یا نامه ای از یک وکیل که حقایقی را که قبلاً در طول درخواست قبلی فاش شده است، به عنوان شواهد ساده تأیید کننده حقایق قبلی در نظر گرفته می شود.

توجه داشته باشید که یک عنصر جدید لزوما یک سند مکتوب نیست. ممکن است این رویدادی باشد که شما می توانید به صورت شفاهی و با بیانیه های ساده ادعا کنید.

اما در این صورت، مشکل اثبات این واقعه است; شانس موفقیت کم است و بنابراین به دقت اظهارات شما (تاریخ، مکان، نام افراد و غیره) بستگی دارد تا بتوان رویداد را ردیابی کرد.

چه کسی می تواند به من کمک کند؟

فهرست انجمن

 درخواست بررسی مجدد، مانند درخواست اول، توسط OFPRA و CNDA مدیریت می شود.

بنابراین، اول از همه، شما باید درخواست خود را برای بررسی مجدد به استانداری ارسال کنید تا آن را ثبت کند و OFPRA بتواند پرونده شما را داشته باشد.

1/ درخواست خود را برای بررسی بدهید

برای ثبت درخواست تجدید نظر خود، باید به PADA در محل زندگی خود مراجعه کنید تا در استانداری وقت ملاقات بگیرید.

>>! در برخی از مناطق / بخش ها، شما باید مستقیماً به استانداری بروید، بدون اینکه از طریق PADA بروید. نحوه عملکرد آن در منطقه شما را بیابید.

در طول قرار ملاقات خود در استانداری،مدارک زیر به شما داده می شود

یک پرونده OFPRA که باید ظرف 8 روزفرستاده شود

اگر این اولین درخواست شما برای بررسی باشد، یک گواهی درخواست پناهندگی معتبر به مدت 1 ماه

Dossier reexamen ofpra-page-001

>> بدانید: درخواست بررسی لزوماً در یک رویه تسریع شده قرار می گیرد. بنابراین مهلت بررسی پرونده بسیار کوتاه خواهد بود.

2/ پرونده شما در OFPRA

پس از دریافت پرونده شما، OFPRA باید ابتدا بررسی کند که آیا درخواست شما قابل پذیرش است یا خیر: به این معنی که آیا حقایقی که ارائه می کنید واقعاً جدید تلقی می شوند یا خیر.

اگر حقایق جدید تلقی نشوند، درخواست شما غیر قابل قبول اعلام می شود (عکس زیر را ببینید). اگر می‌خواهید در این تصمیم اعتراض کنید، می‌توانید به CNDA اعتراض کنید.

Irrecevabilité réexamen OFPRA-page-001

اگر حقایق جدید تلقی شوند، درخواست شما قابل پذیرش است. بنابراین OFPRA پرونده شما را در محدوده زمانی تعیین شده برای یک رویه تسریع شده بررسی می کند. مراحل درخواست پناهندگی شما مانند مراحل درخواست اول تحت رویه تسریع شده خواهد بود.

>> اگر درخواست شما قابل پذیرش است، واقعیت جدید باید: ثابت شود (معتبر تلقی شود) مرتبط (به وضعیت شخصی شما مرتبط باشد) به گونه ای که ترس از آزار و شکنجه را توجیه کند.

فقط به این دلیل که مورد در نظر گرفته شده تازه است به طور خودکار محافظت دریافت نخواهید کرد. لازم به ذکر است که حتی اگر اسناد خاصی یک واقعیت جدید را گزارش کنند، درخواست برای بررسی مجدد اغلب توسط OFPRA و CNDA رد می شود زیرا آنها در صحت آن تردید دارند.

>> اگر درخواست شما قابل پذیرش تلقی شده است، اما پس از بررسی، توسط OFPRA رد شده است، می توانید مانند اولین درخواست خود، به CNDA شکایت کنید.