من در رویه “دوبلین” هستم

شما می خواهید برای درخواست پناهندگی به فرانسه بیایید و برای ورود به فرانسه باید از یک کشور اروپایی دیگر عبور کنید.

یا، شما برای پناهندگی درخواست داده اید و استانداری به شما یک گواهی درخواست پناهندگی رویه دوبلینداده است و می خواهید دلیل آن را بدانید.

این مقاله توضیح می دهد که مقررات دوبلینچیست و مهمتر از همه، مراحل این رویه چیست.

از تیم CEDRE (امداد کاتولیک) که اطلاعات این بخش را در اختیار ما قرار دادند، سپاسگزاریم.

مقررات دوبلینیک قانون اروپایی است که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید آن را اعمال کنند.

این تنها یک کشور اروپایی را برای بررسی درخواست پناهندگی شما در نظر می گیرد.

اتحادیه اروپا انتخاب کشوری را که درخواست پناهندگی شما را بررسی می کند به شما نمی دهد.

کشور مسئول درخواست پناهندگی شما خواهد بود:

1/ کشور اروپایی که قبلاً در آن درخواست پناهندگی داده اید. در غیر این صورت :

2/ کشوری که «اعضای خانواده» ذینفعان حمایت/پناهجوی شما در آن ساکن هستند. در غیر این صورت :

3/کشوری که برای شما ویزا یا اجازه اقامت صادر کرده است. در غیر این صورت :

4/کشوری که بعد از ورود شما به اروپا از شما اثر انگشت گرفته است.

در فرانسه، هنگام ثبت درخواست پناهندگی، ممکن است اداره کل در نظر بگیرد که یک کشور اروپایی دیگر مسئول درخواست شما است، به ویژه با گرفتن اثر انگشت شما، اما همچنین بر اساس اسنادی که ارائه کرده اید مانند گذرنامه همراه با ویزا، بلیط سفر از کشور دیگر و غیره

در این مورد، استانداری به شما یک گواهی درخواست پناهندگی رویه دوبلینمی دهد که از ارسال پرونده شما در مورد ترس از آزار و اذیت در کشورتان جلوگیری می کند.

مراقب باشید، در ایل دو فرانس:

OFII ممکن است تصمیم بگیرد که شما را به یک منطقه دیگر بفرستد. در این صورت باید هوشیار باشید. استانداری می تواند برای شما گواهی درخواست پناهندگی (ADDA ) صادر کند، اما اگر پس از قرار با OFII رفتن به منطقه پیشنهادی را بپذیرید، استانداری صلاحیتدار دیگر در ایل دو فرانس نیست. بنابراین باید به استان محل مورد نظر بروید. احضار در چارچوب رویه دوبلین باید در این منطقه استانی انجام شود. اگر نروید، ممکن است توسط استانداری فراری محسوب شوید

توجه: برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه دولت مسئول کشوری است که یکی از اعضای خانواده یا یکی از بستگان آنها در آن قرار دارد. در صورت عدم وجود یکی از بستگان در اتحادیه اروپا، کشور مسئول درخواست پناهندگی آنها کشوری است که آنها این درخواست را در آنجا تسلیم خواهند کرد.

رویه دوبلین در چندین مرحله انجام می شود:

1 – استانداری درخواست پناهندگی شما را ثبت می کند و دولت مسئول را شناسایی می کند.

الف/ فرانسه از دولت مسئول می پرسد که آیا می تواند شما را بازگرداند (حداکثر 3 ماه)

ب/ دولت مسئول می پذیرد (حداکثر 2 ماه)

2 – استانداری به شما تصمیم انتقال به کشور مسئول می دهد و می تواند:

الف/ از شما بخواهد که خودتان با دادن مجوز عبور به کشور مسئول سفر کنید.

ب/ انتقال شما را سازماندهی کند: به شما احضاریه به استانداری یا پاسگاه پلیس می دهد و سپس به شما احضاریه می دهد تا به فرودگاه بروید.

ج/ شما را دستگیر کرده و با قرار دادن در بازداشتگاه سعی در انتقال شما به زور کنند.

3- اگر 6 ماه پس از پذیرش توسط کشور مسئول به کشور اروپایی منتقل نشده اید، روند دوبلین به پایان رسیده است و می توانید در فرانسه درخواست پناهندگی دهید

لطفاً توجه داشته باشید: در صورت عدم مراجعه به احضار و فراری بودن، مدت انتقال ۶ ماهه تا ۱۸ ماه قابل افزایش است. در این شرایط، شما همچنین مزایای برخی حقوق اجتماعی (ADA – کمک هزینه برای پناهجویان – و محل اقامت برای پناهجویان) را از دست خواهید داد.

شما می توانید درخواست لغو تصمیم انتقال را از طریق دادگاه بکنید. بسته به شرایط، درخواست تجدید نظر باید ظرف 48 ساعت یا 15 روز پس از تصمیم انتقال ارائه شود.

با این حال، صرفاً در شرایط خاص بسته به موارد زیر درخواست لغو تصمیم مناسب است:

انطباق با رویه توسط استانداری.

کشور مسئول درخواست پناهندگی.

استانداری مسئول درخواست شما.

از تاریخ انقضای دوره 6 ماهه.

وضعیت شما با توجه به معیارهای تعیین کشور مسئول (خانواده، سلامت و …)

لطفاً توجه داشته باشید: اگر تصمیم دادگاه انتقال به کشور اروپایی دیگر را تأیید کند، دوره انتقال 6 ماهه از تاریخ تصمیم قاضی مجدداً شروع می شود. بنابراین این امر می تواند امکان درخواست پناهندگی در فرانسه را چندین ماه به تاخیر بیندازد.

در تماس با انجمنی که از خارجی ها حمایت می کند دریغ نکنید اگر:

احضاریه ای دریافت کرده اید که به عنوان بخشی از رویه دوبلین به استانداری یا OFII بروید

شما به تازگی دستور انتقال را دریافت کرده اید.

شما حکم حبس خانگی دریافت کرده اید

یا اگر اطلاعاتی در مورد رویه دوبلین دریافت کرده اید که متوجه نشده اید

این انجمن‌ها تا جایی که بتوانند و در صورت اقتضای شرایط شما می توانند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما قرار دهند و در این رویه از شما حمایت کنند.

در طول روند دوبلین و تا زمان انتقال واقعی خود، می توانید از چندین حقوق اجتماعی بهره مند شوید:

1/ ADA: کمک هزینه برای پناهجویان که توسط OFII پرداخت می شود

2/ اقامت: اقامت در مرکز اقامتی یا هتل

3/ CSS: پوشش بهداشتی همگانی برای بازپرداخت مراقبت های بهداشتی شما (پس از 3 ماه حضور موثر در فرانسه)

4/ آدرس پستی Domiciliation: برای دریافت نامه شما.

استانداری همچنین باید گواهی پناهندگیرویه دوبلین را به شما ارائه دهد .