من می خواهم برای CNDA درخواست تجدید نظر کنم

توجه: هنگامی که یک پناهجو پاسخ منفی از OFPRA دریافت می کند، اگر می‌خواهد اعتراض کند، باید سریعاً اقدام کند. برای اعتراض به این تصمیم، دو مرحله وجود دارد: درخواست کمک حقوقی (وکیل رایگان) و سپس شکایت به CNDA، دادگاه ملی پناهندگی.

اکیداً توصیه می شود در این مورد از انجمن های تخصصی (رایگان) کمک بگیرید. برای این کار، باید به سرعت به دفتر انجمن Dom’Asile در Ile-de-France یا Cimade در سطح ملی بروید.

-> فهرست دفاتر Cimade برای کل فرانسه

-> لیست دفاتر Dom’Asile برای Ile-de-France

“CNDA”: دادگاه ملی پناهندگی (CNDA) یک حوزه قضایی اداری است. این سازمان تجدیدنظرهای ارائه شده علیه تصمیمات OFPRA را بررسی می کند. پس از بررسی کامل استدلال های طرفین (OFPRA و پناهجو) تصمیم خود را می گیرد. می تواندجواب رد OFPRA را لغو کند و وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی را اعطا کند. همچنین می تواند اعتراض را رد کند. در این صورت پناهندگی در فرانسه به متقاضی رد می شود

تجدید نظر“: درخواست تجدید نظر به عمل اعتراض به تصمیم رد درخواست پناهندگی گفته می شود. این اقدامی برای به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی است که توسط OFPRA رد شد.

درخواست تجدید نظر باید در قالب نامه ارائه شود که ممکن است همراه با اسنادی باشد و باید به زبان فرانسه نوشته شود. در این نامه باید چند عنصر مهم را پیدا کنیم:

1/وضعیت تأهل و اطلاعات مربوط به شما (نام خانوادگی، نام، تاریخ و محل تولد، ملیت، آدرس)

2/ استدلال برای مقابله با نکات تصمیم OFPRA که مورد مناقشه شماست. شما باید دلیل یا دلایلی را که فکر می کنید OFPRA در مورد پرونده شما تصمیم اشتباه گرفته است را به وضوح توضیح دهید.

>> درخواست تجدید نظر باید حداکثر یک ماه پس از دریافت تصمیم OFPRA به CNDA برسد: یعنی یک ماه پس از روزی که تصمیم OFPRA را از اداره پست پس گرفتید، یا اگر آن را دریافت نکردید، یک ماه پس از روز اخطار تحویل پستچی.

نوشتن درخواست تجدید نظر آسان نیست. هنگام درخواست تجدید نظر، بهتر است از انجمن های متخصص در دفاع از حق پناهندگی یا وکیل کمک بگیرید. اگر می خواهید از کمک وکیل رایگان استفاده کنید، می توانید برای آنچه کمک حقوقی نامیده می شود درخواست دهید (به فصل بعدی مراجعه کنید).

«کمک حقوقی»: مساعدت حقوقی کمکی است برای افراد کم توانی که می خواهند از کمک وکیل برخوردار شوند. پناهجویان حق دریافت این کمک را دارند تا توسط یک وکیل برای درخواست تجدید نظر به CNDA کمک شوند. کمک حقوقی باید حداکثر 15 روز پس از اطلاع از رد درخواست پناهندگی آنها توسط OFPRA از CNDA درخواست شود.

اگر می‌خواهید درخواست تجدیدنظر کنید، سه گزینه دارید: درخواست یک وکیل رایگان برای کمک به شما، استخدام وکیل توسط خود شما و با پول خود شما، یا درخواست تجدیدنظر به تنهایی بدون وکیل.

1 – درخواست کمک حقوقی

برای تشکیل پرونده تجدیدنظر خود، می توانید درخواست کنید که یک وکیل رایگان داشته باشید. به این می گویند درخواست کمک حقوقی.

مدت زمان: مراقب باشید، مدت زمان بسیار کوتاه است: شما باید ظرف پانزده روز پس از اعلام تصمیم OFPRA برای کمک حقوقی اقدام کنید.

توجه: اگر پس از اطلاع از رد درخواست پناهندگی خود توسط OFPRA (در عرض 15 روز) برای کمک حقوقی درخواست دهید، دوره تجدیدنظر یک ماهه تعلیقنخواهد شد بلکه فقط قطعخواهد شد. به این معنا که دوره تجدیدنظر از انتصاب وکیل به AJ منهای زمان سپری شده بین ابلاغ تصمیم OFPRA تا تایید وصول درخواست AJ شروع می شود. در صورت شک باید در کمتر از 15 روز پس از تعیین وکیل تعیین شده تجدید نظر شود زیرا این حداقل مدت است.

ما به شما توصیه می کنیم بسیار هوشیار باشید و از کمک گرفتن از انجمن دریغ نکنید.

چگونه: برای ارائه این درخواست شما دو انتخاب دارید:

درخواست AJ توسط خودتان:

می توانید فرم را با کلیک بر روی اینجا (فرم AJ) دانلود کنید.

باید آن را پر کنید و به آدرس زیر ارسال کنید:

Cour nationale du droit d’asile

Bureau d’aide juridictionnelle

35 rue Cuvier – 93558 Montreuil Cedex

در غیر این صورت، می توانید به سادگی روی کاغذ معمولی درخواست بدهید (خودتان نامه ای را روی کاغذ سفید بنویسید).

Notification décision AJ CNDA-page-001
اعلام تصمیم پذیرش به AJ

اگر ظرف 15 روز پس از دریافت نامه رد خود از OFPRA درخواست وکیل رایگان کنید، مهلت یک ماهه برای ثبت درخواست تجدید نظر تا زمانی که یک وکیل به شما بدهند تعلیق خواهد شد

نامه ای از دفتر کمک حقوقی دریافت خواهید کرد که تأیید می کند درخواست شما مورد توجه قرار گرفته است.

سپس، پس از چند هفته، نام و آدرس وکیل خود را در نامه ای که توسط CNDA برای شما ارسال شده است دریافت خواهید کرد (به نامه مقابل اعلام تصمیم پذیرشمراجعه کنید). از لحظه دریافت این نامه، یک ماه فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر کنید.

می توانید از وکیل خود بخواهید که به شما در پیش نویس درخواست تجدید نظر کمک کند و به شما وقت ملاقات بدهد تا برای جلسه دادرسی در CNDA آماده شوید.

اگر نمی توانید با وکیل خود قرار ملاقات بگذارید، می توانید از یک انجمن کمک بخواهید.

.

یادآوری مهم: مهلت درخواست کمک حقوقی (وکیل رایگان) 15 روز از لحظه دریافت نامه رد از OFPRA است. مهلت درخواست تجدیدنظر یک ماه است.

2 – وکیل حقوق بگیر

اگر می خواهید یک وکیل خصوصی به انتخاب خود برای دفاع از خود در مقابل CNDA استخدام کنید، باید خودتان او را پیدا کنید و هزینه های او را بپردازید.

با کمک وکیل خود، باید ظرف یک ماه پس از اطلاعیه رد درخواست پناهندگی خود توسط OFPRA، درخواست تجدیدنظر خود را به CNDA ارسال کنید.

اگر نمی توانید با وکیلی که برای خود هزینه کرده اید قرار ملاقات بگذارید، می توانید از یک دفتر نمایندگی کمک بگیرید.

3 – بدون وکیل درخواست تجدید نظر کنید

ما این روش را به شما توصیه نمکنیم این بدان معناست که شما باید بدون کمک وکیل از پرونده خود در CNDA دفاع کنید.

اگر می خواهید به تنهایی درخواست تجدید نظر خود را مطرح کنید و از پرونده خود دفاع کنید، می توانید اطلاعات ارائه شده در بالا را بخوانید تا عناصر مهم یک تجدیدنظر را بدانید.

جلسه“: جلسه استماع مرحله ای از روند است که طی آن قاضی CNDA طرفین (پناهجو، وکیل یا نماینده قانونی او/گزارشگر OFPRA) را برای مشاهدات شفاهی آنها می شنود. جلسات استماع CNDA علنی است، یعنی جلسات برای همه آزاد است.

این CNDA است که درخواست شما را بررسی می کند.

ابتدا نامه ثبت درخواست تجدیدنظر CNDA را دریافت خواهید کرد که ثابت می کند درخواست تجدید نظر شما ثبت شده است.

سپس احضاریه ای به CNDA برای استماع عمومی دریافت خواهید کرد.

(هشدار: در صورتی که درخواست تجدیدنظر شما دلایل مرتبطی برای اعتراض به تصمیم OFPRA ارائه نکند، می توان به صورت دستوری، یعنی بدون بررسی عمیق و بدون رسیدگی، تصمیم رد را اتخاذ کرد. در این صورت، دادگاه این امکان را به شما اعلام می کند. یک نامه (نامه اطلاعات CNDA – مشروط به دستور)، و به شما زمان بیشتری برای ارائه اسناد یا مشاهدات کتبی برای اعتراض به تصمیم OFPRA می دهد.

جلسه دادرسی در محل CNDA (شماره ۳۵ خیابان Cuvier در Montreuil، در منطقه پاریس) برگزار می شود. مهم این است که شما به آنجا بروید. توجه داشته باشید که جلسات استماع عمومی است (یعنی هر کسی می تواند شرکت کند). بنابراین، در صورت تمایل، می توانید در جلسه استماع شخص دیگری شرکت کنید تا ببینید که چگونه پیش می رود.

 

CNDA FR

در طول جلسه، شما با هیئتی متشکل از سه نفر روبرو خواهید شد. در کنار شما وکیل شما (در سمت راست) و مترجم شما (در سمت چپ) خواهند بود.

اگر در روند تسریع هستید، سه نفر در مقابل شما نیستند، بلکه فقط یک نفر پیش روی شماست: یک قاضی.

جلسه دادرسی طبق طرح زیر انجام می شود: گزارشگر پرونده شما را توضیح می دهد. سپس قاضی (ها) ممکن است برای روشن شدن نکات پرونده از شما سؤالاتی بپرسند. در نهایت، وکیل شما می تواند برای انجام مشاهدات صحبت کند.

Accord Protection Subsidiare CNDA-page-001

سه هفته پس از جلسه دادرسی، CNDA تصمیم خود را با نامه سفارشی برای شما ارسال می کند.

– CNDA می تواند درخواست تجدید نظر شما را بپذیرد و بنابراین جواب رد OFPRA را لغو کرده و شما را به عنوان پناهنده می شناسد یا به شما حمایت فرعی می دهد. پس از آن می توانید به استانداری مراجعه کنید و در حالی که منتظر صدور کارت اقامت هستید، به مدت شش ماه به شما رسید می دهد.

– CNDA همچنین می تواند درخواست تجدید نظر شما را رد کند: پناهندگی شما در فرانسه رد شده است.

در این صورت استانداری از تمدید گواهی درخواست پناهندگی شما امتناع می کند و دستور ترک قلمرو فرانسه (OQTF) را برای شما ارسال می کند. این OQTF شما را موظف می کند که ظرف 15 روز فرانسه را ترک کنید.

>هشدار: اگر می خواهید علیه این OQTF اعتراض کنید، باید ظرف 15 روز آن را به دادگاه اداری ارائه دهید (این مدت ممکن است در موارد خاص به 48 ساعت کاهش یابد). این استیناف معلق است (شما را نمی توان به زور از فرانسه خارج کرد) اما مانع از استقرار در یک مرکز بازداشت نمی شود.

>> اگر از پاسخی که دریافت کرده اید مطمئن نیستید، نامه ای را که دریافت کرده اید با عکس های زیر مقایسه کنید (باید به صفحات آخر نگاه کنید):

Accord statut Refugié CNDA-page-004

اگر نامه ای با عبارت وضعیت پناهندگی به رسمیت شناخته شده استدریافت کرده اید… “، پس به عنوان پناهنده شناخته می شوید. برای اطلاع از مراحل به قسمت من وضعیت پناهندگی دارمبروید.

.

Accord Protection Subsidiare CNDA-page-005

اگر نامه ای با عبارت مزایای حمایت فرعی به …. اعطا می شوددریافت کردید، پس از حمایت فرانسه نه به عنوان پناهنده، بلکه تحت حمایت فرعی برخوردار هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل، به بخش حفاظت فرعی دارمبروید.

rejet recours CNDA-page-003

اگر نامه ای با عبارت «تجدید نظر … رد می شود» دریافت کردید، می توانید با مطالعه قسمت «من جواب رد گرفتم» از گزینه های شما مطلع شوید.

.