پناهنده کیست؟

پناهنده شخصی است که در خطر آزار و اذیت یا تهدیدهای جدی در کشور خود یا کشور محل سکونت معمول خود بوده است یا می ترسد به دلیل موارد زیر:
1)
نژاد
2) قومیت یا گروه اجتماعی
3) مذهب
4) ملیت
5) عقاید سیاسی
او کشورش را ترک کرده است زیرا خیلی خطرناک بود و نمی توانست در آنجا بماند یا از ترس انتقام شدید نمیتوانست از کشورش تقاضای حمایت کند.

تعریف پناهنده در کنوانسیون ژنو: اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می‌شود که به دلیل ترس از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی‌اش، در خارج از کشوری باشد که در آن زندگی می‌کند و نمی تواند یا به دلیل این ترس نمی خواهد ادعای حمایت از آن کشور داشته باشد. “

آیا من پناهنده هستم؟
این تعریف پناهنده در کنوانسیون ژنو است که برای اعطای وضعیت پناهندگی از آن استفاده می شود

اگر معیارهای این تعریف را داشته باشید، پناهنده محسوب می شوید.
یعنی :
*
شما در خارج از کشور خود یا کشور محل سکونت معمول خود قرار دارید (شما
این شرط رادارید زیرا کشور خود را ترک کرده اید و در فرانسه هستید)
*
شما تحت آزار و شکنجه هستید یا می ترسید به یکی از 5 دلیل ذکر شده در تعریف کنوانسیون تحت تعقیب قرار بگیرید
و


*
شما نمی توانید یا نمی خواهید از کشور خودتقاضای حمایت کنید
اگر این سه شرط را نداشته باشید،شما پناهنده محسوب نمی شوید
اگر شک دارید، می توانید از یک انجمن مشاوره بگیرید.
به عنوان مثال،La Cimade، در بسیاری از شهرهای فرانسه دفترنمایندگی رایگان دارد


→ Liste des permanences de la Cimade pour toute la France

فردی که درخواست پناهندگی می دهد حق انتخاب نوع حمایتی که به دنبال آن است را ندارد.
این دفتر فرانسوی برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت (OFPRA) و دادگاه ملی قانون پناهندگی(CNDA) است که پرونده درخواست پناهندگی را ابتدا بر اساس معیارهایش بررسی می کند
اول طبق کنوانسیون ژنو، سپس با توجه به قانون پناهندگی اساسی و در نهایت با توجه به
معیارهای حفاظت فرعی.


وضعیت پناهندگی


وضعیت پناهندگی به افرادی اعطا می شود که از آزار و اذیت درکشور خود می ترسند
و نمی خواهند یا نمی توانند ازکشورخود تقاضای حمایت کنند.
اگر دلیل این آزار و شکنجه ها مربوط به 1) نژاد، یا 2) مذهب، یا 3) ملیت، یا 4) تعلق به یک گروه اجتماعی خاص یا 5) عقاید سیاسی باشد شامل پناهندگی متعارف (asile conventionnel) میشوند

اگر دلیل این آزار و اذیت ها به اقدامات به نفع آزادی مرتبط باشد شامل پناهندگی اساسی(asile constitutionnel) میشوند
برای مثال فعالان سیاسی یا اتحادیه های کارگری، هنرمندان، روزنامه‌نگاران یا روشنفکرانی که به دلیل تعهدشان به دموکراسی در کشورشان تهدید می‌شوند.

حفاظت فرعی ( protection subsidiaire )

طبق قانون سال 2003، شکل جدیدی از حمایت در فرانسه وضع شد: حفاظت فرعی
حفاظت فرعی به شخصی اعطا می شود که شرایط لازم را برای وضعیت پناهندگی نداشته باشد
اما دلایل جدی و ثابت شده ای دارد که او درخطر واقعی در کشورش هست

این در صورتی است که او در خطر ابتلا به یکی از صدمات جدی ذیل باشد:
مجازات اعدام
شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
در مورد شخص غیرنظامی، تهدید جدی و فردی جان یا شخص وی به دلیل خشونتی که می تواند به افراد دیگر بدون توجه به موقعیت آنها گسترش یابد ناشی از وضعیت درگیری مسلحانه داخلی یا بین المللی.

 

حفاظت موقت

از 3 مارس 2022، کشورهای اتحادیه اروپا به اوکراینی هایی که در جنگ از کشور خود فرار می کنند، وضعیت حفاظت موقتاعطا کرده اند.

این همان چیزی است که پیشنهاد کمیسیون اروپا در 3 مارس 2022 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در شورای وزیران کشور کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید.

اتباع اوکراین مجوز اقامت موقت دریافت می کنند که به آنها اجازه می دهد فعالیت حرفه ای انجام دهند.

به عنوان یک پناهجو، در طول رسیدگی به پرونده شما از حقوق اجتماعی بهره مند خواهید شد.
به این معنی که شما معمولاً حق دارید از: پوشش سلامت (sécurité sociale)،
تخفیف قیمت حمل و نقل، مسکن، کمک هزینه ماهانه (ADA) ویک حساب بانکی.

اگر فکر می کنید که با تعریف پناهنده مطابقت دارید و می خواهید برای پناهندگی در فرانسه درخواست دهید
، به بخش من هنوز مراحل پناهندگی خود را شروع نکرده ام مراجعه کنید وتمام اطلاعات مورد نیاز برای شروع برنامه خود را دریافت کنید.

به جز کارت پناهندگی، امکانات دیگری نیز برای درخواست اجازه اقامت در فرانسه وجود دارد.
این وب سایت با هدف ارائه اطلاعات به پناهجویان (پناهندگان) درفرانسه تنظیم شده است.

با این حال، می توانید اطلاعات کلی در مورد احتمالات تنظیم پیدا کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر متناسب با شرایط خود، به شما توصیه می کنیم به یک نمایندگی
La Cimade
مراجعه کنید که سازمانی است که در بسیاری از شهرهای فرانسه حضور دارد.

Liste des permanences de la Cimade pour toute la France

En savoir plus sur les possibilités de régularisation